Framsida | Ladda ner boken | Sagt om boken | Mallar m.m. | Kontakt

Framsida Smarta utl´┐Żtanden

Sagt om boken

Ett mail

Hej Kristian,

Stort tack för att jag fått tillfälle att läsa din bok “Smarta utlåtanden”. Jag har i första hand koncentrerat mig på att läsa de första åtta kapitlen som är av principiell natur.

Det är som du själv skriver ingen “rocket science” du beskriver men du har på ett trevligt och begåvat sätt systematiserat och försöker förklara för läsaren varför “smarta utlåtanden” är bra. Egentligen tycker jag att en mera korrekt beskrivning skulle vara “strukturerade utlåtanden”. Ordet “smarta” innehåller en del ytterligare dimensioner (mer om det nedan) men det är helt ok att ha det som titel ändå. Skälen till det är att delar av det du beskriver är mera struktur än smartness. Av och till kommer du emellertid in på smartness vilket jag tror kommer att vara ytterligare viktigt i framtiden nämligen att man har dels både begåvad mall för hur man granskar bilderna och därefter hur man konstruerar utlåtandet.

Speciellt tycker jag det är roligt att du både talar om för läsaren hur han ska få ut mer ur boken och motiverar varför den här boken är viktig att läsa. Jag ser mycket positivt till att du i boken talar om motivation och hur man skall bete sig för att nå uppsatta mål . Den filosofin kan användas till mycket...

Jag tycker att checklistor är självklara speciellt l för den mycket unga oerfarna radiologen och självklart bör han/hon ha en sorts checklista bredvid sig när han/hon skriver utlåtanden men som du så bra skriver i kapitel 2 finns det egentligen ingen anledning att för läsaren (remisskrivaren) visa att du har en intern checklista och ta med allt i utlåtandet.

Likaså tycker jag (här kommer du ju in på lite av smartness), att både första raden och förordet är viktiga och att strukturera fynden är sådant som ger läsaren (remittenten) en utmärkt behållning.

Ett speciellt kapitel om “resumé” är bra och Sverige är ett av de få länderna där man egentligen inte avslutar ett röntgenutlåtande med en sammanfattande “bedömning”.
Likaså är det viktigt att betona att alla tekniska detaljer (och det gör du bra i dina kapitel) endast tjänar som radiologens interna arbetsminne och är inget som stärker remisskrivarens förståelse av undersökningsresultatet.

Smarta arbetsmetoder och att granska systematiskt tycker jag är viktigt att ta upp och det har du gjort på ett bra sätt.

Som helhet vill jag verkligen gratulera dig till en mycket viktig och gedigen insats.
När vi diskuterar värdebaserad radiologi och värdebaserad vård är den radiologiska slutprodukten alltid, vårt utlåtande. Att skriva och kommunicera våra undersökningsresultat på ett så effektivt, begåvat och konklusivt sätt som möjligt är verkligen “the essentiall” av radiologin, tillsammans med självklart rätt tolkning. Jag tycker din bok är ett viktigt bidrag till att förbättra denna för oss och remittenten så viktiga slutprodukt.

Vänliga hälsningar

Peter Aspelin

Professor i radiologi
Karolinska institutet/sjukhuset i Stockholm

PS Eftersom jag inte de senaste (minst 10) åren sysslat med daglig radiologi (i form av att jag skrivit utlåtande) tycker jag inte jag är kompetent nog att uttala mig om de mycket gedigna förslagen till svarsmallar vad gäller enskilda metoder och organ. Däremot välkomnar jag första halvan av boken mycket. Jag tycker den är välskriven och välmotiverande för läsaren att ta till sig ditt budskap. DSEtt annat mail

I en röntgenvärld med snabb utveckling på metodsidan ser vi en ökning av antalet undersökningar över tid. Vi ser inga tecken på att denna ökning kommer slå av på takten inom den närmaste framtiden. Som radiolog ökar även kunskapen som behövs för att göra en adekvat bildtolkning i snabb takt, samtidigt som antalet radiologer inte ökar lika snabbt. Mot bakgrund av detta inser man snabbt potentialen för och värdet av standardiserade såväl bildgranskningar som svarsutlåtanden. Genom att skapa en nationell standard för detta kommer klinikerna känna igen våra svar, våga lita på att våra granskningar håller samma höga klass, och snabbt kunna plocka ut den relevanta patologin. Standardiserade svar ligger också till grund för att kunna utföra forskning inom radiologi på ett smidigare sätt, för att vi skall kunna utvecklas i vår vardag.

Kristian Ingemanssons bok om Smarta utlåtanden tar upp alla dessa aspekter, och är den första i sitt slag. Den lägger grunden för nya tankar inom radiologin, och därmed också fortlevnaden av densamme.

Henriettæ Ståhlbrandt,
Ordförande Svensk Förening för Medicinsk Radiologi


Less is more

Jag har under perioder sedan starten som ST-läkare i Värnamo för två år sedan haft nöjet att arbeta med Kristian som då sannolikt var i början av sin författarkarriär. Under det sedvanliga slitet med att försöka lära sig tolka slätröntgenbilder och därefter skriva ner eventuella fynd till en läsbar text har Kristian varit till stor hjälp, framför allt vid övergången till att skriva lättlästa kliniskt användbara utlåtanden på datortomografiundersökningar.


I början var jag naturligtvis osäker på om jag verkligen tolkat undersökningarna rätt och jag tror många av er som läser kan känna igen er i att de gånger man är tveksam till sina fynd så tenderar texten att bli längre, innehållande ord som “påvisbar” eller annan utfyllnad. Och det är inte alltid lätt att skriva kort och koncist, ett flertal tillfällen då Kristian varit frånvarande en längre tid har det blivit mer eller mindre stora återfall i dåliga vanor. Dock har utlåtandena sakta men säkert blivit betydligt mer lättlästa och enkla att dra slutsatser ifrån än tidigare.

 • De råd jag kan ge för att lättare komma in i tankesättet är följande:
  Börja med att skriva dina utlåtanden för hand (istället för att diktera)
  • Tvingas man skriva själv upptäcker man snabbt vilka ord som slinker med av bara farten och som inte tillför något till utlåtandet och dessutom får det att verka mer osäkert
  • Börja diktera igen när du vant dig av med meningslösa ord
 • Tänk kliniskt
  • Vad får ditt utlåtande för konsekvenser för patienten?
  • I vissa fall är det självklart, i andra fall kan det vara läge att diskutera med aktuell kliniker, dels för att förstå vad de vill ha ut av undersökningen och dels vad de gör med svaret
  • Stå på dig!
  • Alla som eftergranskar kommer inte vara eld och lågor över dina korta, koncisa utlåtanden (även om de kommer vara lätta att eftergranska).
  • Fråga vad eftergranskaren tycker saknas (och våga fråga varför de tycker att det bör stå med)
   I övrigt kan jag bara önska er lycka till och hoppas på att få se korrekta, korta och koncisa svar i framtiden!

Lars Rosling
ST-läkare i radiologi
Värnamo


Mejl

Hej Kristian

Har läst igenom boken. Kul med en bok som inte bara innehåller fakta och studier utan faktiskt beskriver metoder som hjälper en att ta sig igenom en arbetsdag och producera utlåtande som i slutändan ger mervärde för patienterna. Måste vara väldigt användbart för ST-läkare i början av sin karriär, men även för mer erfarna radiologer. Har saknat böcker med liknande upplägg inom övriga kliniska specialiteter. Som kliniker är det just sådana här utlåtanden man önskar få. Det minskar risken för missförstånd och sparar mycket tid för alla.

Lycka till med boken. Det blir nog succé.

Med vänlig hälsning
Per Edlund, Onkolog i Gävle